Universitetet më të mira në botë në 2018

Ekipi i Busullës

155 artikuj

171 ndjekës

4. institution

    “The Times Higher Education World University Rankings 2018” ka listuar top 1000 universitetet në botë. Është e vetmja platformë që gjykon performancën e universiteteve në të gjitha misionet e tyre kryesore që janë: mësimdhënia, hulumtimi, transferimi i njohurive dhe perspektiva ndërkombëtare. Për të arritur në një klasifikim sa më të saktë, “The Times Higher Education” përdor tregues që sigurojnë krahasime gjithëpërfshirëse dhe të balancuara, të besuara nga studentët, akademikët, drejtuesit e universiteteve, industritë dhe qeveritë.

Sipas këtyre analizave është bërë kjo ndarje:

Universiteti i Oksfordit (Në gjuhën angleze: University of Oxford) në Mbretërinë e Bashkuar.

 • Numri i studentëve: 20,409
 • Numri i studentëve për staf: 11.2
 • Studentët ndërkombëtarë: 38%
 • Raporti femra-meshkuj: 46 : 54

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 94.3
 • Mësimdhënie: 86.7
 • Hulumtime: 99.5
 • Citime: 99.1
 • Të ardhurat: 63.7
 • Perspektiva ndërkombëtare: 95.0

Universiteti i Kembrixhit (Në gjuhën angleze: University of Cambridge) në Mbretërinë e Bashkuar.

 • Numri i studentëve: 18389
 • Numri i studentëve për staf: 10.9
 • Studentët ndërkombëtarë: 35%
 • Raporti femra-meshkuj: 45:55

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 93.2
 • Mësimdhënie: 87.8
 • Hulumtime: 97.8
 • Citime: 97.5
 • Të ardhurat: 51.5
 • Perspektiva ndërkombëtare: 93.0

Instituti i Teknologjisë së Kalifornisë (Në gjuhën angleze: California Institute of Technology) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 2209
 • Numri i studentëve për staf: 6.5
 • Studentët ndërkombëtarë: 27%
 • Raporti femra-meshkuj: 31:69

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 93.0
 • Mësimdhënie: 90.3
 • Hulumtime: 97.5
 • Citime: 99.5
 • Të ardhurat: 92.6
 • Perspektiva ndërkombëtare: 59.7

Universiteti Stanford (Në gjuhën angleze: Stanford University) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 15845
 • Numri i studentëve për staf: 7.5
 • Studentët ndërkombëtarë: 22%
 • Raporti femra-meshkuj: 42:58

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 93.0
 • Mësimdhënie: 89.1
 • Hulumtime: 96.7
 • Citime: 99.9
 • Të ardhurat: 60.5
 • Perspektiva ndërkombëtare: 77.6

Instituti i Teknologjisë së Massachusetts (Në gjuhën angleze: Massachusetts Institute of Technology) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 11177
 • Numri i studentëve për staf: 8.7
 • Studentët ndërkombëtarë: 34%
 • Raporti femra-meshkuj: 37:63

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 92.5
 • Mësimdhënie: 87.3
 • Hulumtime: 91.9
 • Citime: 100.0
 • Të ardhurat: 88.4
 • Perspektiva ndërkombëtare: 87.6

Universiteti i Harvardit (Në gjuhën angleze: Harvard University) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 20326
 • Numri i studentëve për staf: 8.9
 • Studentët ndërkombëtarë: 26%
 • Raporti femra-meshkuj: n/a

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 91.8
 • Mësimdhënie: 84.2
 • Hulumtime: 98.4
 • Citime: 99.7
 • Të ardhurat: 46.4
 • Perspektiva ndërkombëtare: 79.7

Universiteti i Prinstonit (Në gjuhën angleze: Princeton University) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 7955
 • Numri i studentëve për staf: 8.3
 • Studentët ndërkombëtarë: 24%
 • Raporti femra-meshkuj: 45:55

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 91.1
 • Mësimdhënie: 85.7
 • Hulumtime: 93.9
 • Citime: 99.6
 • Të ardhurat: 58.0
 • Perspektiva ndërkombëtare: 78.7

Kolegji Imperial i Londrës (Në gjuhën angleze: Imperial College London) në Mbretërinë e Bashkuar.

 • Numri i studentëve: 15857
 • Numri i studentëve për staf: 11.4
 • Studentët ndërkombëtarë: 55%
 • Raporti femra-meshkuj: 37:63

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 89.2
 • Mësimdhënie: 81.7
 • Hulumtime: 88.7
 • Citime: 96.7
 • Të ardhurat: 71.6
 • Perspektiva ndërkombëtare: 96.9

Universiteti i Çikagos (Në gjuhën angleze: Chicago University) në SHBA.

 • Numri i studentëve: 13525
 • Numri i studentëve për staf: 6.2
 • Studentët ndërkombëtarë: 25%
 • Raporti femra-meshkuj: 44:56

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 88.6
 • Mësimdhënie: 85.3
 • Hulumtime: 90.1
 • Citime: 99.4
 • Të ardhurat: 39.8
 • Perspektiva ndërkombëtare: 69.6

ETH Cyrih – Instituti Federal Zviceran i Teknologjisë Cyrih (Në gjuhën angleze: ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich) në Zvicër.

 • Numri i studentëve: 19233
 • Numri i studentëve për staf: 14.6
 • Studentët ndërkombëtarë: 38% 
 • Raporti femra-meshkuj: 31:69

Llogaritja e pikëve është bërë në kategoritë në vijim:

 • Rezultati i përgjithshëm: 87.7
 • Mësimdhënie: 76.4
 • Hulumtime: 92.0
 • Citime: 94.3
 • Të ardhurat: 60.3
 • Perspektiva ndërkombëtare: 98.1

Referencat:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/statsNdrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet