Karrierat më të përshtatshme për njerëzit me llojin e personalitetit INFP

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

817 8171822 brain the neurofeedback icon hq image free png

Kuptimi i personalitetit tuaj dhe mënyra si reagoni në një ambient që ju rrethon, mund të ju ndihmojë në zgjedhjen e profesionit të duhur. Hapi i parë për të gjetur një profesion që i përshtatet personalitetit tuaj, është vetëdija për tiparet individuale të karakterit. Kështu, ju mund të përfitoni nga talentet tuaja dhe njëkohësisht të përmbusheni nga profesioni që e keni zgjedhur. Duke i kuptuar karakteristikat e personalitetit tuaj, ju mund të kërkoni profesione të ndryshme që janë më të përshtatshme për ju.

Këto lloje të personaliteteve janë:

 • INFP- introverzioni, intuita, ndjenjat dhe perceptimi;
 • ISFJ- introverzioni, perceptimi me shqisa, ndjenjat dhe gjykimi;
 • INTP - introverzioni, intuita, mënyra e të menduarit dhe gjykimi;
 • ENTP- ekstroverzioni, intuita, ndjenjat dhe perceptimi;
 • ESFJ- ekstroverzioni, perceptimi me shqisa, ndjenjat dhe gjykimi.

Është e rëndësishme të dini llojin e personalitetit tuaj në mënyrë që ta keni më të lehtë të gjeni profesionin që ju preferoni të punoni, e t’i evitoni punët që ju bëjnë të ndiheni jo rehat.

    Nëse dëshironi të dini llojin e personalitetit tuaj, linku më poshtë do të ju ndihmojë më shumë:

http://www.quistic.com/personality-type/test   

Personaliteti i INFP

INFP përbëhet nga këto karakteristika: introversioni, intuita, ndjenjat dhe perceptimi. Personat me personalitetin INFP janë shumë kurioz, optimist në mënyrën se si e shohin botën dhe mund të jenë tejet inspirues. Personaliteti INFP përfshin vetëm 2% të popullsisë së botës. Në ambiente profesionale ata janë shumë kreativ, mirëpo nuk shqetësohen edhe aq për detajet. Aspiratat e tyre janë që ta ndryshojnë botën dhe të mësojnë gjëra të reja. Hulumtimet tregojnë që INFP-të performojnë mirë në punët e tyre. Personave me këtë lloj personaliteti  nuk u pengon të kalojnë kohën vetëm. Ata janë të ndjeshëm ndaj emocioneve të personave të tjerë, prandaj ofrojnë mbështetje për çdo problem dhe kjo i bën të jenë anëtarë të veçantë të çdo grupi.

Më poshtë gjeni listën e profesioneve që mund të ju përshtaten personaliteteve INFP:

Art dhe shkenca shoqërore

 • Shkrimtar/-e;
 • Artist/-e multimedial ose animator/-e;
 • Muzicient/-e;
 • Novelist/-e.

Media

 • Redaktor/-e;
 • Dizajner/-e grafik/e;
 • Fotograf/-e.

Biznes dhe Teknologji

 • Menaxher/-e i/e burimeve njerëzore;
 • Menaxher/-e i/e fondeve;
 • Specialist/-e i/e marketingut.

Edukim dhe Kujdes shëndetësor

 • Profesionist/-e i/e shëndetit mendor;
 • Bibliotekist/-e;
 • Patolog/-e i/e gjuhës së folur.

Cilat lloje të profesioneve INFP-të duhet tu shmangen?

 • Menaxher/-e i/e shitjes;
 • Performues/-e;
 • Oficer/-e policie;
 • Prokuror/-e;
 • Gjykatës/-e.

Referencat:

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/best-careers-for-infp-personalities?from=careeradvice-US

https://www.invincibleinfp.com/list-of-infp-careers/  

http://www.josephchris.com/8-careers-to-avoid-for-infp-personality-types

https://www.truity.com/blog/artistic-careers-infps

Shkarko PDF