Programet më të mira të MBA në botë për vitin 2018

Ekipi i Busullës

184 artikuj

238 ndjekës

4. institution

    The Economist ka ranguar programet më të mira për Master në administrim biznesi. Programet janë ranguar sipas këtyre kritereve:

 • eksperienca në zhvillim ose edukim personal;
 • zhvillimi në karrierë.

    Në vijim e gjeni listën e 5 universiteteve të para të renditura sipas The Economist:

Yale School of Management në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''eksperienca në zhvillim ose edukim personal" dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas kualitetit të studentëve është renditur i 6-i;
 • Sipas diversitetit të studentëve është renditur i 39-i;
 • Sipas kualitetit të fakultetit është renditur i 1-i;
 • Sipas kualitetit të programit është renditur i 8-i.

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''zhvillimi në karrierë'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas progresit të karrierës është renditur i 6-i;
 • Sipas pagave është renditur i 3-i;
 • Sipas rrjetëzimit është renditur i 11-i.

UCLA/NUS Business School në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Singapor

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''eksperienca në zhvillim ose edukim personal'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas kualitetit të studentëve është renditur i 5-i;
 • Sipas diversitetit të studentëve është renditur i 34-i;
 • Sipas kualitetit të fakultetit është renditur i 16-i;
 • Sipas kualitetit të programit është renditur i 1-i.

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''zhvillimi në karrierë'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas progresit të karrierës është renditur i 7-i;
 • Sipas pagave është renditur i 7-i;
 • Sipas rrjetëzimit është renditur i 14-i.

Northwestern (Kellogg)/WHU (Beisheim) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermani

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''eksperienca në zhvillim ose edukim personal'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas kualitetit të studentëve është renditur i 36-i;
 • Sipas diversitetit të studentëve është renditur i 38-i;
 • Sipas kualitetit të fakultetit është renditur i 5-i;
 • Sipas kualitetit të programit është renditur i 9-i.

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''zhvillimi në karrierë'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas progresit të karrierës është renditur i 4-i;
 • Sipas pagave është renditur i 4-i;
 • Sipas rrjetëzimit është renditur i 6-i.

University of California at Berkeley – Haas School of Business në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''eksperienca në zhvillim ose edukim personal'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas kualitetit të studentëve është renditur i 13-i;
 • Sipas diversitetit të studentëve është renditur i 5-i;
 • Sipas kualitetit të fakultetit është renditur i 26-i;
 • Sipas kualitetit të programit është renditur i 21-i.

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''zhvillimi në karrierë'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas progresit të karrierës është renditur i 3-i;
 • Sipas pagave është renditur i 12-i;
 • Sipas rrjetëzimit është renditur i 1-i.

IMD - International Institute for Management Development në Zvicër

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''eksperienca në zhvillim ose edukim personal'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas kualitetit të studentëve është renditur i 23-i;
 • Sipas diversitetit të studentëve është renditur i 26-i;
 • Sipas kualitetit të fakultetit është renditur i 35-i;
 • Sipas kualitetit të programit është renditur i 15-i.

    Llogaritja e pikëve në ndarje sipas kriterit ''zhvillimi në karrierë'' dhe nënkritereve të tij është bërë si në vijim:

 • Sipas progresit të karrierës është renditur i 29-i;
 • Sipas pagave është renditur i 1-i;
 • Sipas rrjetëzimit është renditur i 12-i.

Referencat:

https://www.economist.com/whichmba/executive-mba-ranking/2018

Shkarko PDF