Njohja e vetvetes - Testet e karrierës

Ekipi i Busullës

184 artikuj

238 ndjekës

Screenshot 29

Prezantimi Njohja e vetvetes - Testet e karrierës shtjellon këto tema:

  • Teoria e Holland-it mbi kongruencën midis personalitetit dhe profesionit / mjedisit të punës.
  • Modeli i Ginzbergut.
  • Teoria e zhvillimit profesional Donald Super.
  • Njohja me faktorët kryesor që ndikojnë në përzgjedhjen e karrierës dhe rëndësia e qasjeve psikologjike.
  • Identifikimi dhe kuptimi i vlerave dhe interesave.
  • Ndërlidhja e profesioneve me vlerat.
  • Interpretimi i rezultateve të testeve të karrierës.
  • Njohja me testin IVAP, Testin e Potencialit dhe testin BasicCheck.
  • Implementimi i fazës së vetë-reflektimit dhe përcaktimit të objektivave.

Shkarko PDF