Kampanja "Njohja me profesionet"

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Watch critique and give pointers on speeches

Gjatë muajit Prill, u mbajt kampanja një-mujore “Njohja me profesionet” ku mysafir folës nga fusha të ndryshme prezantuan profesionin e tyre duke njoftuar nxënësit e shkollave të mesme të ulëta dhe shkollave të mesme të larta mbi shtegun arsimor, njohuritë dhe shkathtësitë e domosdoshme në profesionin e tyre.

Në këtë artikull gjeni linqet nga faqja e Facebook-ut për fjalimet e mysafirëve folës:

  • Aktor/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/558591151769087

  • Arkitekt/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/563370261296605

  • Avokat/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/758726198339962

  • Fizioterapeut/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/306911294136905

  • Fotograf/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/1397559823921923

  • Jurist/-e

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/164513598886505

  • Menaxher/-e i/e marketingut

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/2027904790698531

  • Mjek/-e pediatër

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/480134760090315

  • Zhvillues/-e i/e softuerit

https://www.facebook.com/1832400810340694/videos/781300622511200

Këto linqe i gjeni edhe në faqen e Facebook-ut https://www.facebook.com/busullacom/

Shkarko PDF