Udhëzuesi i trajnimit “Menaxhimi i ciklit të projektit”

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Project management concept flat style with gear wheels 23 2147800614

Programi GIZ Kosova në bashkëpunim me MDA - Management Development Associates ka mbështetur Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (MKRS) në publikimin e udhëzuesit të trajnimit “Menaxhimi i Ciklit të Projektit”.

Qëllimi i këtij udhëzuesi është fuqizimi i kapaciteteve të organizatave dhe qendrave rinore në përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve, duke u fokusuar në hartimin e projekt propozimeve, zbatimin efikas dhe vlerësimin e tyre.

Udhëzuesi është i qasshëm nga të gjithë dhe mund ta gjeni në link-un: https://lnkd.in/ddwxgUQ

Shkarko PDF