Shkathtësitë e buta

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

11 1

Videot për shkathtësitë e buta u realizuan në kuadër të aktivitetit Zhvillimi i Shkathtësive në Video Produksion gjatë vitit shkollor 2020/21, organizuar nga Programi i USAID ‘Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt’ dhe Fondacionit Kosovar për Zhvillim të Karrierës (KCDF).

Shkolla “Hajdar Dushi”, Gjakovë - Inteligjenca emocionale & Mendimi kritik

https://www.youtube.com/watch?v=ygqh-8RdVIo

Shkolla “Xhavit Ahmeti”, Gjilan - Puna ekipore & Shkathtësitë komunikuese

https://www.youtube.com/watch?v=xjHI7SEvzT8

Shkolla “Bedri Pejani”, Pejë - Këmbëngulësia & Kreativiteti

https://www.youtube.com/watch?v=O65CtYg48FU

Shkolla “Eqrem Çabej”, Vushtrri - Zgjidhja e problemeve & Shkathtësitë hulumtuese

https://www.youtube.com/watch?v=U0MzbqMZQqI

Shkarko PDF