Krijimi i videove për paraqitjen e një koncepti shkencor / matematikor / teknologjik - Gara “Sfida e Dizajnit 2021”

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

Preview

Programi “Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt” - ASSET i USAID-it në bashkëpunim me Fondacionin IPKO (IF), kanë organizuar për të tretin vit radhazi garën “Sfida e Dizajnit 2021”.

Njëra nga pesë sfidat e vitit 2021, ishte edhe Krijimi i një videoje për paraqitjen e një koncepti shkencor/matematikor/teknologjik. Nga nxënësit është kërkuar të punojnë në grupe, të përdorin kreativitetin e tyre, shkathtësitë hulumtuese dhe teknologjike që të krijojnë video me këngë, animacione apo pamje në mënyrë që të sqarojnë konceptet mësimore për nxënësit tjerë.

Videot e shkollave përkatëse i gjeni në vijim:


Shkarko PDF