A është e nevojshme të bëni një vit pushim pas shkollës së mesme?

Ekipi i Busullës

168 artikuj

200 ndjekës

3. gap year

    Shumë studentë vendosin të pauzojnë para se të fillojnë universitetin, gjë që shihet si një përvojë pozitive nga shumë universitete dhe punëdhënës, të cilët e preferojnë që studentët të kenë të ashtuquajturin ‘’vitin e hendekut’’, sepse ofron një mundësi për të zgjeruar njohuritë, për të mësuar gjëra të reja, për të sfiduar veten dhe për të peshuar opsionet e ardhshme të karrierës. Disa e përdorin këtë pushim për të konfirmuar se çfarë lloj pune apo profesioni janë të interesuar të zgjedhin, para se të bëjnë hapin e tyre të ardhshëm.

Përparësitë dhe mangësitë e ‘’vitit të hendekut’’:

Përparësitë

 • Ju jep kohë për të menduar dhe kuptuar se çfarë doni;

 • Ju ndihmon të përgatiteni më mirë për studimet e mëtejshme;

 • Mund të keni mundësi të udhëtoni, të shihni vende të reja dhe të fitoni përvoja të reja të cilat  ju ndihmojnë në ndërtimin e karakterit tuaj;

 • Përvojat që i fitoni mund t'ju bëjnë më të përgatitur për universitet, si në aspektin akademik ashtu edhe në atë shoqëror;

 • Ju mund të përvetësoni aftësi të reja;

 • Mund të filloni punë vullnetare ose punë të paguar e cila do ju ndihmojë shumë të gjeni fushën në të cilën përshtateni.

Mangësitë

 • Ju rrezikoni të humbni vrullin e mësimit;

 • Mund të keni vështirësi për t'u kthyer në studimet e juaja;

 • Mund të ndiheni i shkëputur nga miqtë që shkojnë në universitet duke mbetur një vit prapa tyre;

 • Nëse nuk e shfrytëzoni në mënyrë produktive, kjo pauzë mund t’ju japë punëdhënësve përshtypje të gabuar për ju;

 • Mund të mos jetë i dobishëm nëse studimet e juaja përfshijnë periudha të gjata kohore.

    Pra, duke marrë parasysh këto përparësi dhe mangësi, ju mbetet juve të vlerësoni se a është i dobishëm një ‘’vit hendeku’’ para fillimit të studimeve universitare.

Referencat:

https://www.careersadviceforparents.org/p/gap-year-advice.html