Cilit stil të prindërve i takoni?

Ekipi i Busullës

184 artikuj

238 ndjekës

10. parent style

Një nga gjërat më interesante e të qenurit prind është se ekzistojnë variacione në mënyrën se si i rrisni dhe i edukoni fëmijët tuaj. Në të njëjtën kohë, prindërit në mes vete kanë mjaft ngjashmëri. Në fakt ka mjaftueshëm ngjashmëri, sa hulumtuesit janë përpjekur t’i grupojnë prindërit në katër stile të zakonshme të prindërimit.

Stili juaj i prindërimit ju referohet kombinimit të strategjive që përdorni për të rritur fëmijët tuaj. Puna e Diane Baumrind në vitet 1960 krijoi një kategorizim të zakonshëm në stilin e prindërimit. Katër stilet e prindërimit Baumrind janë:

  • Prindër autoritar apo disiplinor

Kur thuhet prindër autoritar shpesh mendohet në disiplinë. Ata përdorin një stil të rreptë të disiplinës me negociata të pakta. Ndëshkimi është i zakonshëm. Komunikimi është kryesisht një mënyrë: nga prindërit tek fëmija. Rregullat zakonisht nuk shpjegohen. Pritshmëritë janë të larta me një fleksibilitet të kufizuar.

  • Prindër autoritativ

Prindërit autoritativ janë të arsyeshëm dhe kanë pritshmëri të larta dhe të qarta. Fëmijët me prindër që e demonstrojnë këtë stil kanë tendencë të jenë të vetëdisiplinuar dhe të mendojnë për vetën e tyre. Ky stil mendohet të jetë më i dobishëm për fëmijët. Rregullat disiplinore janë të qarta dhe shpjegohen arsyet prapa tyre. Komunikimi është i shpeshtë dhe i përshtatshëm për nivelin e mirëkuptimit të fëmijës.

  • Prindër tolerant

Prindërit tolerant lejojnë fëmijët e tyre të bëjnë atë që duan dhe ofrojnë udhëzime të kufizuara . Ata janë më shumë si shokë sesa prindër. Stili i tyre i disiplinës është e kundërta e të rreptës. Ata kanë pak ose fare kufizime dhe rregulla. Komunikimi është i hapur, por këta prindër më parë i lënë fëmijët të vendosin për vete, sesa tu japin udhëzime. Prindërit në këtë kategori kanë tendencë të jenë të ngrohtë. Pritshmëritë janë zakonisht minimale ose edhe nuk janë vendosur fare nga këta prindër.

  • Prindër të papërfshirë

Prindërit e papërfshirë u japin fëmijëve shumë liri dhe përgjithësisht qëndrojnë jashtë rrugës së tyre. Disa nga këta prindër mund të sjellin një vendim të ndërgjegjshëm për stilin e tyre të prindërimit, ndërsa të tjerët janë më pak të interesuar ose të pasigurt se çfarë duhet të bëjnë. Një prind i papërfshirë lejon që një fëmijë të bëjë  atë që dëshiron më së shumti, ndoshta nga mungesa e informacionit ose kujdesit. Komunikimi mes prindërve dhe fëmijëve është i kufizuar.

Referencat:

https://www.brighthorizons.com/family-resources/e-family-news/parenting-style-four-types-of-parenting

Shkarko PDF