Cilat janë pritshmëritë e punëdhënësve nga të sapo diplomuarit?

Ekipi i Busullës

184 artikuj

242 ndjekës

7. expecations for graduates

    Në ditët e sotme, studentët që sapo kanë diplomuar pritet që menjëherë të fillojnë hapat në karrierën e tyre. Për fat të mirë ka shumë punëdhënës që kërkojnë studentë të diplomuar për t’i punësuar, sepse i japin prioritet inovacionit në kompaninë apo organizatën që e udhëheqin. Çdo gjeneratë që diplomon ka diçka të re për të ofruar dhe punëdhënësi gjithmonë është në kërkim të inovacionit.

Tiparet më të rëndësishme që një punëdhënës i kërkon te një student i diplomuar janë:

  • Shkathtësitë e transferueshme

    Punëdhënësit kërkojnë të punësojnë kandidatë që zotërojnë shkathtësi të transferueshme siç janë: puna në grup, udhëheqja, njohuria për teknologjinë, shkathtësi për zgjidhje të problemeve, etj., si dhe veti personale të tilla si: angazhimi, motivimi, menaxhimi, serioziteti, bashkëpunimi, përshtatshmëria, etj.

  • Inteligjenca emocionale

    Punëdhënësit duan të dinë se sa i vetëdijshëm jeni ju për përparësitë dhe të metat e juaja, sa keni vetëbesim dhe sa jeni të motivuar për punë.

  • Aktivitetet

    Është e rëndësishme të merreni me aktivitete të tjera përveç fakultetit, sepse kjo tregon që ju keni njohuri shtesë përveç atyre të fituara gjatë studimeve.

  • Dëshira

    Angazhimi është një nga tiparet më të rëndësishme që një punëtor mund të ketë, andaj është e rëndësishme për punëdhënësin të dijë sa është kandidati i përkushtuar dhe a mban qëndrim pozitiv për punë.

    Sipas një studimi që është bërë ku janë marrë në pyetje disa rekrutues që punësojnë studentë të diplomuar, kandidatët që tejkalojnë njohuritë e tyre në fushën që kanë studiuar dhe kanë aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, dëshirë për të fituar njohuri dhe për t’u bërë pjesë e tregut të punës janë kandidatë potencialë për pozitën që aplikojnë.

Referencat:

http://www.graduateopportunities.com/your-career/getting-that-job/what-employers-want/

https://pdfs.semanticscholar.org/ae5f/a51b290da72690182f563fbe6e9d56c9d383.pdf

https://www.researchgate.net/publication/234685038_Graduates'_Work_Organisational_Change_and_Students'_Attributes  

Shkarko PDF