Media
Detajet

Niveli: Bachelor

  • Universiteti Kolegji Fama
  • Fakulteti Kolegji Fama
  • Departamenti Shkenca Politike dhe Administratë Publike
  • Qytetet Prishtinë
  • Çmimi për vit €800.00
  • Akredituar deri2019-09-30
  • Ofron bursë JO
  • Dokumentet për aplikim

Logoja
Veglat