Filtro rezultatin
11 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Asistent Hoteli

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Ushqim, Hoteleri, Turizëm
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Banka dhe Sigurime

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Gjimnazi "Vëllezërit Frashëri"

Drejtimi: Gjimnaz
Qyteti: Deçan
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Informatikë

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Informatikë, Telekomunikacion
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Kontabilitet

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Mekatronikë

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''

Drejtimi: Informatikë, Telekomunikacion, Automjete, Makineri, Metale, Ekonomi, Administratë, Juridik, Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor, and Ushqim, Hoteleri, Turizëm
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Shkenca Natyrore

Shkolla: Gjimnazi "Vëllezërit Frashëri"
Qyteti: Deçan
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Shkenca Shoqërore

Shkolla: Gjimnazi "Vëllezërit Frashëri"
Qyteti: Deçan
N/A €
Rezultatet e krahasimit