Filtro rezultatin
2 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''

Drejtimi: Informatikë, Telekomunikacion, Automjete, Makineri, Metale, Ekonomi, Administratë, Juridik, Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor, and Ushqim, Hoteleri, Turizëm
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Tregtar me Shumicë dhe Pakicë

Shkolla: SH.M.T. ''Tafil Kasumaj''
Drejtimi: Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor
Qyteti: Deçan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Rezultatet e krahasimit