Filtro rezultatin
15 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Banka dhe Sigurime

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Gjimnazi "Skenderbeu"

Drejtimi: Gjimnaz, Automjete, Makineri, Metale, and Nxemje, Sanitari, Klimatizim
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Nxemje, Sanitari, Klimatizim
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Instaluesi i Ujësjellësit dhe Kanalizimit

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Nxemje, Sanitari, Klimatizim
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Instaluesi i Ujësjellësit dhe Kanalizimit

Shkolla: Gjimnazi "Skenderbeu"
Drejtimi: Nxemje, Sanitari, Klimatizim
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Juridik

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Komunikacion Rrugor

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Marketing

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''

Drejtimi: Ekonomi, Administratë, Juridik, Nxemje, Sanitari, Klimatizim, Automjete, Makineri, Metale, and Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik
N/A €
Rezultatet e krahasimit