Filtro rezultatin
3 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Enterier

Shkolla: Qendra e Kompetencës- Skenderaj
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Skenderaj
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i tekstilit dhe veshjeve

Shkolla: Qendra e Kompetencës- Skenderaj
Drejtimi: Tekstil, Veshmbathje
Qyteti: Skenderaj
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Qendra e Kompetencës- Skenderaj

Drejtimi: Tekstil, Veshmbathje, Dizajn, Grafikë, Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari, Bujqësi, Kopshtari, Pylltari, Veterinari, Nxemje, Sanitari, Klimatizim, Metalurgji, and Elektronikë, Elektroteknikë
Qyteti: Skenderaj
Statusi: Publik
N/A €
Rezultatet e krahasimit