Filtro rezultatin
2 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Konfeksion

Shkolla: SH.M.P. ''Bahri Haxha''
Drejtimi: Tekstil, Veshmbathje
Qyteti: Vushtrri
Statusi: Publik
N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

SH.M.P. ''Bahri Haxha''

Drejtimi: Kimi, Bioteknologji, Miniera, Minerale, Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari, Ekonomi, Administratë, Juridik, Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor, Bujqësi, Kopshtari, Pylltari, Veterinari, Teknologji Ushqimore, Prodhim, Tekstil, Veshmbathje, and Ushqim, Hoteleri, Turizëm
Qyteti: Vushtrri
Statusi: Publik
N/A €
Rezultatet e krahasimit