Filtro rezultatin
12 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
446px university of prishtina logo.svg

Master - Aktrim

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Arte Aplikative

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Arte Dramatike- Dramaturgji

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Arte Dramatike- Regji Filmi

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Arte Dramatike- Regji Teatri

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Arte Vizuele

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Arte
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
446px university of prishtina logo.svg

Master - Dizajn Skene dhe Kostumografi

Fakulteti: Fakulteti i Arteve - Universiteti i Prishtinës '' Hasan Prishtina''
Drejtimi: Dizajn
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik
€250.00 për vit
Akademia evolucion

Master - Dizajn dhe Marketing

Fakulteti: Akademia Evolucion - Akademia Evolucion
Drejtimi: Dizajn
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€2,000.00 për vit
Akademia evolucion

Master - Dizajn i Enterierit

Fakulteti: Akademia Evolucion - Akademia Evolucion
Drejtimi: Dizajn
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€2,000.00 për vit
Akademia evolucion

Master - Dizajn i Modës

Fakulteti: Akademia Evolucion - Akademia Evolucion
Drejtimi: Dizajn
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€2,000.00 për vit
Rezultatet e krahasimit