Filtro rezultatin
26 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Enterier

Shkolla: Qendra e Kompetencës- Skenderaj
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Skenderaj
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Grafik

Shkolla: SH.M.e Artit Pamor
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Gjilan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Grafik

Shkolla: SH.M.L.T. "11 Marsi"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Prizren
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Grafik

Shkolla: SH.M.L.A.P. ''Adem Kastrati''
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Gjilan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn Grafik

Shkolla: SH.M.T. "28 Nëntori"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i Enterierit

Shkolla: SH.M.L.A.A. "Odhise Paskali"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Pejë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i Interierit- Tekniki i Drurit

Shkolla: SH.M.L "Andrea Dursaku"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Kamenicë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i Interierit- Tekniki i Drurit

Shkolla: SH.M.L.P. "Andrea Dursaku"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Kamenicë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i Tekstilit

Shkolla: SH.M.L.T."Shaban Spahija"
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Pejë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Dizajn i Tekstilit dhe Veshjeve

Shkolla: SH.M.e Artit Pamor
Drejtimi: Dizajn, Grafikë
Qyteti: Gjilan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Rezultatet e krahasimit