Filtro rezultatin
1 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Sh.M.L.T "Nexhmedin Nixha"

Drejtimi: Teknologji Ushqimore, Prodhim, Tregti, Transport, Komunikacion Rrugor, Automjete, Makineri, Metale, Elektronikë, Elektroteknikë, Informatikë, Telekomunikacion, Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari, Tekstil, Veshmbathje, and Dizajn, Grafikë
Qyteti: Gjakovë
Statusi: Publik
N/A €
Rezultatet e krahasimit