Filtro rezultatin
3 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Universiteti i prizrenit ukshin hoti

Bachelor - Dizajn Softueri

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Kompjuterike - Universiteti i Prizrenit " Ukshin Hoti''
Drejtimi: Informatikë
Qyteti: Prizren
Statusi: Publik
€50.00 për vit
Universiteti i prizrenit ukshin hoti

Dizajn Softueri

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Drejtimi: Informatikë
Qyteti: Prizren
Statusi: Publik
N/A €
Universiteti i prizrenit ukshin hoti

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Drejtimi: Informatikë
Qyteti: Prizren
Statusi: Publik
N/A €
Rezultatet e krahasimit