Filtro rezultatin
23 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Kolegji dardania

Kolegji Dardania

Drejtimi: Ekonomi, Juridik, Shkenca Politike, Shkenca Sociale, Shkenca Shoqërore, Tjera, Gjuhë dhe Letërsi, Arkitekturë dhe Ndërtimtari, Bujqësi dhe Veterinari, and Turizëm dhe Hotelieri
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji fama

Kolegji Fama

Drejtimi: Administratë Publike, Ekonomi, Mjekësi, Juridik, Shkenca Sociale, Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, and Shkenca Shoqërore
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji ispe

Kolegji ISPE

Drejtimi: Ekonomi, Juridik, Shkenca Politike, Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, and Siguri Publike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji ubt

Kolegji UBT

Drejtimi: Arkitekturë dhe Ndërtimtari, Dizajn, Ekonomi, Mjekësi, Inxhinieri, Juridik, Gazetari, Media dhe Komunikim, Administratë Publike, Informatikë, Shkenca Politike, and Teknologji
Qyteti: Prishtinë and Ferizaj
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji universum

Kolegji Universum

Drejtimi: Gjuhë dhe Letërsi, Ekonomi, Shkenca Politike, and Informatikë
Qyteti: Prishtinë, Gjakovë, and Ferizaj
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji dardania

Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Fakulteti: Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji dardania

Marrëdhënie me publikun

Fakulteti: Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji dardania

Master - Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

Fakulteti: Kolegji Dardania - Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€900.00 për vit
Kolegji ispe

Shkenca Politike

Fakulteti: Kolegji ISPE
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji ubt

Shkenca Politike

Fakulteti: Kolegji UBT
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë and Ferizaj
Statusi: Privat
N/A €
Rezultatet e krahasimit