Filtro rezultatin
60 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.L.P. '' Shtefën Gjeqovi"
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.T. "Pjetër Bogdani"
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Ferizaj
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.P. ''Feriz Guri dhe Vëllezërit Caka''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Kaçanik
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.T. ''Anton Çeta''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.L.T. "11 Marsi"
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Prizren
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.P. ''Naim Frashëri''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Shtime
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.T. ''Mehmet Isai''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Gjilan
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.T. ''Fehmi Agani''
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Klinë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: SH.M.P. "Skënder Luarasi"
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Suharekë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Missing 84b3f8e46f773764960acf46bfec8bb9a252a9dbaa049453441df3dc506f5576

Automekanik

Shkolla: Sh.M.L.T "Nexhmedin Nixha"
Drejtimi: Automjete, Makineri, Metale
Qyteti: Gjakovë
Statusi: Publik

Done 4ba0295b1af90508fe3136e15e08f35acf01899d76249311438569a669dc3f71Eshte profesion    

N/A €
Rezultatet e krahasimit