Filtro rezultatin
23 Rezultate
Map view e11a4e46895d2adef5c40fc0bbf548db0b7b39f25ca3476943e6c9350e4339fa
Kolegji dardania

Administrim Publik

Fakulteti: Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Kolegji dardania

Bachelor - Administrim Publik

Fakulteti: Kolegji Dardania - Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€700.00 për vit
Kolegji dardania

Bachelor - Diplomaci

Fakulteti: Kolegji Dardania - Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€700.00 për vit
Kolegji dardania

Bachelor - Marrëdhënie me publikun

Fakulteti: Kolegji Dardania - Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€700.00 për vit
Kolegji ubt

Bachelor - Shkenca Politike

Fakulteti: Kolegji UBT - Kolegji UBT
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€1,200.00 për vit
Kolegji ispe

Bachelor - Shkenca Politike

Fakulteti: Kolegji ISPE - Kolegji ISPE
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€840.00 për vit
Kolegji universum

Bachelor - Shkenca Politike

Fakulteti: Kolegji Universum - Kolegji Universum
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë, Gjakovë, and Ferizaj
Statusi: Privat
€1,127.00 për vit
Kolegji fama

Bachelor - Shkenca Politike dhe Administratë Publike

Fakulteti: Kolegji Fama - Kolegji Fama
Drejtimi: Administratë Publike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€800.00 për vit
Kolegji dardania

Bachelor - Studime Evropiane

Fakulteti: Kolegji Dardania - Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
€700.00 për vit
Kolegji dardania

Diplomaci

Fakulteti: Kolegji Dardania
Drejtimi: Shkenca Politike
Qyteti: Prishtinë
Statusi: Privat
N/A €
Rezultatet e krahasimit