• Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115
  Çka është Basic Check? Rreth 1 vit më parë

  Basic Check është test neutral i aftësive të nxënësve i cili mundëson krijimin e profilit personal për secilin nxënës. Ky test zgjatë 2.5 orë dhe përbehet nga këto kategori:

  • Detyra logjike nga gjuha shqipe
  • Detyra logjike shumëdimensionale
  • Detyra logjike me numra
  • Detyra logjike nga gjuha angleze

  Në bazë të këtyre rezultateve do të gjenerohet një listë e profesioneve që i përshtaten aftësive të nxënësit.

 • Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115
  Si mund t’i nënshtrohem testit Basic Check? Rreth 1 vit më parë

  Testit Basic Check mund t’i nënshtroheni duke parashtruar kërkesën për test në e-mail-in: info@smart-bits.ch

  Ky test ofrohet pa pagese për nxënësit e shkollave të cilat kanë marrëveshje për shfrytëzim të portalit. Aktualisht testi mbahet në zyre të Smart Bits-it derisa kjo komponentë të inkorporohet në portalin Busulla.COM.