Puna/Praktika

e planifikuar të funksionalizohet në mars 2018
Deal e1341ad9c2d14b6ea37471b4ab31789220a81621be37f70bfbaee55ce15bac33
Busulla.com do të shërbejë si vendtakim i bizneseve dhe nxënësve / studentëve.

Puna/Praktika

Nxënësit dhe studentët përmes kësaj komponente të platformës do të mund të kërkojnë biznese të cilat ofrojnë praktikë dhe aftësim profesional në vendin e punës. Në të njëjtën kohë bizneset do ta shfrytëzojnë mundësinë e publikimit të vendeve të lira të punës dhe praktikës.' do të shërbejë si vendtakim i bizneseve dhe nxënësve / studentëve.

Punë/praktikë kërkuesit do të mund ta krijojnë portfolion e tyre online dhe të sepcifikojnë se cilat biznese mund të kenë qasje në to, duke e kombinuar në këtë mënyrë përdorimin e lehtë të funksioneve online me preferencat individuale.

002 jobs 700c524920c08d15b7ae8e43122397910e19f7a22f1aef2ca7ce48803963ab8d

Filterat

Për ta lehtësuar kërkimin dhe gjetjen e informatave, busulla.com do të ofrojë edhe mundësi të shumta të filtrimit të rezultateve si dhe të abonimit të informatave.

Ndërsa, bizneset do të kenë mundësi, pas regjistrimit dhe verifikimit të suksesshëm, në mënyrë shumë të lehtë dhe efikase të komunikojnë me të gjithë nxënësit dhe studentët.

Filtro rezultatin 27ebb931f4679f75513caff8d5b17de948920f2c102d92a177e8ea1df52a8f22

Postimi i shpalljeve

Postimi i shpalljeve për vende të lira të punës/praktikës do të mund të bëhet përmes 5 hapave, dhe për më shpejt se 5 minuta. Bizneset do të mund të specifikojnë edhe kërkesa të detajuara të shkathtësive dhe certifikatave të cilat do të duhen për të aplikuar për një pozitë të caktuar.

Photo dd9fcc6af9e04cc5b6a152f350462f71e688cb9a0c4d24aebf398baea9448d12

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalkalimi nuk pershtatet