System administrator resume sample

Administrues/-e i/e rrjetave dhe sistemeve

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Teknologji e informacionit dhe komunikimit

Paga

800 - 1000

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Rrjeti dhe administratorët e kompjuterave janë një pjesë shumë e rëndësishme e çdo biznesi ose institucioni. Ata janë përgjegjës për mirëmbajtjen e tërë infrastrukturës kompjuterike me theks të veçantë në administrimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit kompjuterik, duke siguruar funksionalitetin dhe efektivitetin e tij.

Aktivitetet

 • Instalimi, konfigurimi dhe testimi i të gjitha rrjeteve softuerike dhe hardware
 • Ruajtja e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së sistemit kompjuterik
 • Mbledhja e të dhënave për të vlerësuar performancën e rrjetit ose të sistemit kompjuterik
 • Shtimi i përdoruesve në një rrjet dhe caktimi i lejes së sigurisë për të hyrë në rrjet
 • Mbikëqyrja e punës së përditshme të rrjetit të organizatës dhe sistemit kompjuterik
 • Trajnimi i përdoruesve për përdorimin e duhur të rrjetit dhe sistemeve kompjuterike
 • Zgjidhja e gabimeve eventuale të raportuar nga përdoruesit dhe sistemi i automatizuar i monitorimit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Keni një interes të sinqertë për IT, zhvillimet brenda industrisë së IT dhe njohuri të shkëlqyera kompjuterike
 • Kanë aftësi analitike në zgjidhjen e problemeve
 • Të jetë në gjendje të multitask
 • Kanë aftësi organizative dhe të menaxhimit të kohës
 • Të jeni në gjendje të mbani të përditësuar me ndryshime të shpejta në teknologji
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.

Kushtet e punës

Administratorët e rrjetit dhe sistemeve kompjuterike janë të punësuar në organizatat financiare, kompanitë e IT-së, firmat konsulente, kompanitë softuerike, institucionet akademike, qeveria, e kështu me radhë. Rrjeti dhe administratori i sistemit janë mbajtësit e softuerit të industrisë dhe infrastrukturës përkatëse. Zakonisht punojnë në zyrë dhe menaxhojnë rrjetin dhe sistemet kompjuterike. Në raste të caktuara ata mund të punojnë nga shtëpia. Orari ndryshon në varësi të vendit të punës. Ata mund t'u kërkohet të punojnë në mbrëmje dhe në fundjavë për të kryer përmirësime të mëdha të sistemit ose për të zgjidhur gabimet e sistemit.

Veglat e punës

Rrjeti dhe administratorët e sistemit përdorin një shumëllojshmëri të pajisjeve dhe programeve kompjuterike. Ata duhet të njihen me shumëllojshmërinë e sistemeve operative dhe programeve që përdoren në sistemet përkatëse kompjuterike siç janë Windows Server, Microsoft Exchange ose SQL Server Management Studio. Ata gjithashtu punojnë me mjete zyre si printera dhe fotokopjuese, si dhe disqet e jashtme për të ruajtur të dhënat dhe për të minimizuar humbjen e të dhënave në rast të dështimit të sistemit.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për të qenë administrator i rrjetit dhe sistemi kompjuterik ju duhet të diplomoni në inxhinieri kompjuterike. Administratorët e rrjetit dhe sistemet kompjuterike duhet gjithashtu të jenë në hap me ndryshimet dhe përparimet teknologjike që ndodhin. Cisco Networking Courses, gjithashtu preferohen për avancim.

Apliko online

Menaxhimi i Rrjetave dhe Bazave të të Dhënave

Kolegji Riinvest
Bachelor

Prishtinë

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?