160328094221 new day david gregory 780x439

Analist/-e politik/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shkenca sociale, gazetari dhe informim

Paga

500 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Analistët politikë janë vëzhgues aktivë të botës politike, sepse çdo aspekt të jetës moderne është prekur nga politikat e qeverisë, duke filluar nga emigracioni, politikave mjedisore, politikat e jashtme, dhe kështu me radhë.

Aktivitetet

 • Studimi i sistemeve politike
 • Hulumtimi i subjekteve të ndryshme politike
 • Mbledhja dhe analiza e të dhënave
 • Parashikimi i tendencave politike, sociale dhe ekonomike
 • Vlerësimi i kulturave, vlerave dhe ideologjive politike
 • Përgatitja e raporteve të paanshme.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Kanë njohuri në shkencat politike
 • Keni aftësi në interpretimin e ligjeve
 • Të analizoj zgjedhjet politike
 • Kanë aftësi analitike
 • Kanë aftësi të të menduarit kritik
 • Kanë aftësi të shkëlqyera të shkrimit dhe komunikimit.

Kushtet e punës

Analistët politikë punojnë kryesisht në organizata joqeveritare ose në media të ndryshme, kështu që orari i punës ndryshon. Ata gjithashtu mund të punojnë në fundjavë.

Veglat e punës

Analistët politikë përdorin veglat bazë të zyrës, siç janë kompjuterat, printerët, projektuesit dhe kështu me radhë.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Në mënyrë që të bëhesh analist politik, diploma bachelor duhet të përfundohet në departamentin e shkencave politike. Rekomandohet të bëhet një stazh si analist politik dhe të vazhdohet me diplomën master në këtë drejtim.

Apliko online

LSE: Economics and Politics

Kolegji Riinvest
Bachelor

Prishtinë

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?