Analist/-e i/e të dhënave

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

FUSHA

Shkenca Matematiko Natyrore Informatikë Ekonomi Inxhinieri

Paga

2000 - 10000

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Analistët e të dhënave janë vëzhgues të të dhënave të biznesit të cilët me anë të shkathtësive të tyre analitike, statistikore dhe programuese, janë të aftë që të interpretojnë të dhënat dhe të krijojnë pasqyra për biznesin. Konsiderohet si profesioni më i kërkuar në tregun e punës dhe me perspektivë për të ardhmen. Gjithashtu, është një ndër profesionet më të paguara.

Aktivitetet

 • Grumbullim i të dhënave
 • Menaxhim i të dhënave
 • Përditësim i të dhënave
 • Analizë e të dhënave
 • Përpunim i të dhënave
 • Interpretim i të dhënave.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Shkathtësi në nxjerrjen e të dhënave
 • Njohuri në llojet e të dhënave
 • Njohuri në nxjerrjen e të dhënave
 • Shkathtësi të shkëlqyera kompjuterike
 • Shkathtësi në interpretimin e të dhënave.

Kushtet e punës

Analistët e të dhënave punojnë në korporata, në biznese dhe sektorin bankar. Orari tyre mund të ndryshoj.

Veglat e punës

Analistët e të dhënave përdorin mjetet bazike të zyrës si kompjuterët, printerët, projektorët si dhe programe të shumta softuerike.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë analist i të dhënave duhet të përfundohet niveli Bachelor në drejtimet ekonomike, matematikore, kompjuterike ose inxhinierike. Më pas rekomandohet puna praktike si analist i të dhënave si dhe vazhdimi i studimeve në nivelin Master.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet