Arkeolog

Arkeolog/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Arte, shkenca humane dhe gjuhë

Paga

450 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Arkeologët hulumtojnë, grumbullojnë dhe studiojnë mbetjet natyrale si eshtrat e njeriut, strukturat arkitektonike, artefaktet dhe struktura të tjera të gjetura përmes gërmimeve, shpimeve dhe metodave tjera të zbulimit. Me anë të këtyre mbetjeve ata studiojnë vendbanimet, qytetërimet, jetën e njeriut në të kaluarën dhe nxjerrin përfundime për çështje të tilla si kultura, gjuhësia, politika, sistemet e hierarkisë etj.

Aktivitetet

 • Hulumtimi, studimi dhe vlerësimi i kulturave, qytetërimeve dhe vendbanimeve në të kaluarën
 • Gërmimi dhe përdorimi i metodave të tjera të zbulimit për gjetjen e objekteve
 • Identifikimi, studimi dhe interpretimi i rëndësisë së strukturave të zbuluara
 • Vizatimi, shënimi ose fotografimi i vendndodhjes dhe kushteve të sakta të objekteve të zbuluara në gërmime
 • Publikimi i raporteve të metodologjisë dhe rezultateve të analizës së objekteve të gjetura
 • Bashkëpunimi me faqet arkeologjike për menaxhimin, zhvillimin ose ruajtjen e burimeve të gjetura.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për ngjarjet historike mbi qytetërimet, përkatësitë etnike, migrimet, kulturat, historitë dhe origjinat e tyre
 • Të kenë njohuri për arkeologjinë, historinë, gjeografinë, sociologjinë dhe antropologjinë
 • Të kenë njohuri për përdorimin e pajisjeve elektronike dhe programeve kompjuterike
 • Të kenë njohuri mbi aritmetikën, algjebrën, gjeometrinë, statistikat dhe ku aplikohen ato
 • Të jenë të aftë të komunikojnë në mënyrë efektive
 • Të jenë të aftë për të identifikuar probleme dhe për të ofruar zgjidhje për to.  

Kushtet e punës

Arkeologët punojnë në terren, në vende të ndryshme e ndonjëherë nën kushte të vështira. Ata punojnë edhe në zyrë për të analizuar artefaktet dhe për kryerjen e hulumtimeve.

Veglat e punës

Arkeologët përdorin mjete të ndryshme duke filluar nga ato më të thjeshtat, të tilla si dylbitë, pajisjet për zhytje, peshoret, çekanët, lopatat, syzet mbrojtëse etj. Gjithashtu, ata përdorin pajisje të avancuara siç janë: kompjuterët, kamerat digjitale, pajisjet gjeografike të informacionit, GPS etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë arkeolog, duhet të mbaroni studimet universitare në arkeologji dhe pastaj të vazhdoni me studime pasuniversitare në të njëjtën fushë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?