Arkitekt

Arkitekt/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

500 - 1200

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Arkitektët planifikojnë, dizajnojnë dhe mbikëqyrin ndërtimin e vendbanimeve private, projekteve të infrastrukturës, hapësirave urbane, teatrove, fabrikave dhe pronave të tjera arkitekturore. Ata dizajnojnë në përputhje me faktorët e mjedisit dhe rrethanat sociale, duke përfshirë estetikën, shpenzimet dhe sigurinë. Arkitektët angazhohen në shumë projekte me qëllim të zhvillimit dhe avancimit të zonave gjeografike dhe projekteve urbanistike sociale.

Aktivitetet

 • Grumbullimi dhe përgatitja e informatave rreth dizajneve, veçorive të ndërtimit, materialeve, ngjyrave, veglave dhe shpenzimeve
 • Projektimi i strukturave arkitekturale duke përdorur softuerë për dizajnim dhe mjete të tjera
 • Udhëheqja dhe mbikëqyrja e punës së personelit teknik dhe inxhinierik
 • Takimi me klientë për të diskutuar planet e ndërtimit, si dhe përgatitja e kontratave
 • Përgatitja e dokumenteve arkitekturale dhe dokumentimi i detajeve teknike
 • Analizimi i përfitimeve dhe shpenzimeve të projekteve të propozuara.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri rreth dizajnit, ndërtimit dhe arkitekturës
 • Të kenë njohuri rreth gjeografisë, matematikës, ekonomisë, inxhinierisë dhe teknologjisë
 • Të kenë njohuri rreth teorive dhe teknikave të dizajnit që nevojiten për të krijuar plane dhe modele të projekteve
 • Të kenë aftësi koordinimi dhe monitorimi
 • Të jenë të aftë të kryejnë teste dhe kontrolle të produkteve, shërbimeve dhe proceseve
 • Të jenë të aftë të identifikojnë probleme komplekse dhe të zbatojnë zgjidhje për to.

Kushtet e punës

Arkitektët zakonisht punojnë në zyra kur skicojnë dhe dizajnojnë, por meqenëse puna e tyre kërkon të vizitojnë klientët në vendet e tyre të punës, arkitektët duhet të udhëtojnë vazhdimisht. Puna e tyre mund të jetë e vështirë për shkak të kërkesave të klientëve dhe afateve kohore të përcaktuara.

Veglat e punës

Arkitektët përdorin vegla dhe instrumente të ndryshme si kompaset, kamerat digjitale, makinat për hartim të projekteve, makinat për prerje, printerët, kompjuterët, shabllonet arkitekturore, trekëndëshat, etj. Ata gjithashtu përdorin softuerë projektues, siç është CAD dhe pajisjet për të paraqitur modelet e dizajneve në 3D. Arkitektët punojnë në një industri ku trendet ndryshojnë vazhdimisht, kështu që është e rëndësishme që ata të kenë qasje dhe t’i përcjellin trendet e fundit.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni arkitekt, diploma bachelor në arkitekturë është e nevojshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?