Arkitekt/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Shkollimi

Arkitekturë dhe Ndërtimtari

Paga

500 - 1200

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Një arkitekt punon në industrinë e ndërtimit ku ata projektojnë objekte dhe hapësira brenda tyre.

Aktivitetet

 • Hartimi i planeve të hollësishme për ndërtesat
 • Idetë, objektivat dhe buxheti i mendimit
 • Monitorimi i punës dhe procedurës së ndërtimit
 • Komunikimi me klientët dhe bashkëpunimi me ta
 • Përzgjedhja e cilësisë dhe llojit të materialeve për ndërtim
 • Aplikimi për tenderë dhe prezantimi i punës së tyre.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Kreativiteti dhe shije artistike
 • Aftësi për dizajn
 • Aftësi teknike dhe njohuri kompjuterike (Auto CAD)
 • Aftësi dhe përshtatje në punën ekipore
 • Aftesi komunikimi
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, matematikës dhe fizikës
 • Saktësi në përmbushjen e afateve, etj.

Kushtet e punës

Arkitektët zakonisht punojnë në zyrë gjatë fazës së dizajnimit. Në faza të tjera, ata punojnë në fushën ku mbikëqyrin punën. Për shkak të përmbushjes në kohë, arkitektët shpesh përballen me situata stresuese.

Veglat e punës

Arkitektët gjatë dizanjimit të procesit përdorin stilolapsa, fletore, vegla vizatimi dhe instrumente matëse, si dhe software CAD Automatik. Shpesh, për paraqitjen e projekteve 3D, ata përdorin një model të shkallës ose madhësisë së një dizajni ose pajisje, që përdoret për mësimdhënie, demonstrim, vlerësim të dizajnit, promovim dhe qëllime të tjera.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Arkitektët duhet të përfundojnë studimet e tyre bachelor në arkitekturë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet