Arkitekt/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

Shkollimi

Arkitekturë dhe Ndërtimtari

Paga

500 - 1200

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Arkitektët punojnë në industrinë e ndërtimit ku bëjnë projektimin dhe dizajnimin e objekteve dhe hapësirave brenda tyre.

Aktivitetet

 • Vizatimi i detajuar i planit
 • Diskutimi i ideve, objektivave dhe buxhetit
 • Monitorimi i punëve
 • Këshillimi i vazhdueshëm i klientëve
 • Zgjedhja e materialit dhe mbikëqyrja e kualitetit
 • Aplikimi në tenderë dhe përgatitja e prezantimeve etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Kreativitet dhe shije artistike
 • Aftësi për projektim dhe dizajn
 • Aftësi teknike dhe njohuri kompjuterike (Auto CAD)
 • Aftësi dhe përshtatje në punë ekipore
 • Aftësi të komunikimit
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, matematikës dhe fizikës
 • Saktësi në përmbushjen e afateve kohore etj.

Kushtet e punës

Arkitektët zakonisht punojnë në zyre gjatë fazës së projektimit. Në fazat e tjera duhet të dalin në terren ku bëjnë mbikëqyrjen e punëve. Për shkak të përmbushjes së afateve kohore arkitektet përballen shpesh me situata stresuese.

Veglat e punës

Arkitektët gjatë projektimit përdorin instrumentet për vizatim dhe matje si dhe programin kompjuterik Auto CAD. Shpesh herë për prezantimin e projekteve në 3D përdorin makete dhe materiale tjera.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Arkitektët duhet të përfundojnë studimet e larta në drejtimin e arkitekturës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet