Armpunues

Armëpunues/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulët

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

200 - 300

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Armëpunuesit krijojnë, rregullojnë apo modifikojnë armë të dorës sipas nevojës dhe dëshirës së klientit.

Aktivitetet

 • Takimi me klientë dhe diskutimi i nevojave dhe dëshirave të tyre
 • Dizajnimi i armëve
 • Pastrimi dhe ngjyrosja e armëve
 • Riparimi apo modifikimi i armëve
 • Krijimi i armëve duke bashkuar pjesët
 • Shitja e armëve
 • Rregullimi dhe pastrimi i vendit të punës

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri rreth armëve dhe shkathtësi praktike
 • Të kenë shkathtësi teknike dhe vëmendje ndaj detajeve
 • Të kenë shkathtësi të mira komunimi me klientët
 • Të kenë shikim dhe dëgjim të mirë
 • Të respektojnë ligjin

Kushtet e punës

Armëpunuesit punojnë brenda në punëtori. Ky ambient mund të jetë jo shumë i pastër dhe i zhurmshëm, sidomos kur testohet qitja me armë. Orari i punës është i rregullt. Armëpunuesit mund të jenë të vetëpunësuar dhe shesin armët e punuara në dyqanin e tyre, apo të jenë të punësuar për ndonjë firmë të prodhimit të armëve.

Veglat e punës

Veglat e punës që përdoren nga armëpunuesit përfshijnë vegla për lustrim, prerje dhe modifikim, saldues, shtrëngues të armëve dhe metale të ndryshme. Poashtu, armëpunuesit mund të bartin uniformë, si rroba për mbrojtje nga papastërtia si dhe mbrojtëse për shikim dhe dëgjim.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Një person mund të ushtroj profesionin e armëpunuesit duke përfunduar shkollën e mesme dhe kurse apo trajnime rreth punimeve të drurit, metalit dhe vizatimit. Armëpunuesit duhet të posedojnë  licencë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?