Assistent administrat

Asistent/-e i/e administratës

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

300 - 500

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët e administratës kryejnë një numër detyrash administrative të cilat ndihmojnë institucionet të punojnë në mënyrë sa më efikase. Ata mund të punojnë në sektorin e industrisë, zyra shtetërore ku detyrat u dallojnë sipas kërkesave të punëdhënësve.

Aktivitetet

  • Klasifikimi i postës elektronike
  • Shkrimi i letrave
  • Raportimi i memorandumeve
  • Kryerja e shërbimeve bankare
  • Organizimi i takimeve etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë qasje dhe paraqitje pozitive
  • Të kenë aftësi të mira komunikuese
  • Të jenë të aftë të punojnë si pjesë e grupit dhe individualisht
  • Të jenë në gjendje të punojnë nën presion dhe të jenë të saktë në kohë
  • Të kenë nivel të lartë të aftësive interpersonale

Kushtet e punës

Këta asistent punojnë në zyrë, por kjo ndryshon varësisht nga institucioni se ku punojnë. Ata mund të punojnë në kompani private, departamente qeveritare ose për organizata jo qeveritare (NGO). Në këtë profesion përveç orarit të zakonshëm ofrohet mundësia të punohet edhe me gjysmë orari.

Veglat e punës

Asistentët e administratës përdorin një numër të madh të pajisjeve të zyrave të cilat përfshijnë: fotokopjet, skanerët, kompjuterët, sistemin telefonik etj. Kur bëhet fjalë për përdorimin e kompjuterit aty përfshihet përdorimi i disa programeve kompjuterike të kontabilitetit për kalkulime.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i  asistentit të administratës mësohet në shkollat e mesme profesionale si dhe përmes trajnimeve të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?