Ivs fndmgr 001 h

Asistent/-e i/e financave

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

300 - 500

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët financiar asistojnë menaxherin e financave apo zyrtarin e lartë financiar në kryerjen e detyrave.

Aktivitetet

 • Përgatitja e faturave
 • Përgatitja e fletëurdhëresave - fletëlëshimeve
 • Regjistrimi i inventarit
 • Përgatitja e pasqyrave financiare
 • Procesimi i pagesave etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Njohuri të shkëlqyera matematikore
 • Të jenë besnik dhe të ndershëm
 • Të kenë qasje pozitive dhe aftësi të mira komunikuese
 • Të jenë të aftë të punojnë nën presion
 • Të jenë të familjarizuar me principet biznesore dhe praktike
 • Të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm ndaj detajeve
 • Të kenë aftësi në përdorim të kompjuterit  etj.

Kushtet e punës

Asistentët financiar zakonisht punojnë në zyrë dhe kanë orar të rregullt. Pasi që kemi të bëjmë me shifra, kjo punë di të jetë stresuese.

Veglat e punës

Veglat e punës së asistentëve financiarë kanë të bëjnë me pajisje të zyrave. Disa nga pajisjet kryesore dhe të përditshme janë kompjuteri dhe printeri. Gjithashtu, përdorin disa programe kompjuterike të cilat ofrojnë mundësi më të lehta dhe të sakta kalkulimi.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për tu bërë asistent financiar duhet të përfundohet niveli bachelor në biznes, financa, kontabilitet ose fusha të ngjashme.

Apliko online

Menaxhimi i Sistemeve Financiare dhe Informatikë

Kolegji Riinvest
Master

Prishtinë

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?