Chinesemanager2x

Asistent/-e i/e hotelit

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

300 - 500

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët e hotelit përfshihen në një llojllojshmëri të madhe të punëve duke përfshirë asistimin e menaxherëve, mikpritjen e klientëve, punët e recepcionit etj.

Aktivitetet

  • Pritja e klientëve në hotel
  • Akomodimi
  • Përgjigjja e telefonatave dhe rezervimin e dhomave për klientët
  • Asisitimin e menaxherit në menaxhimin e hotelit

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të ndjejë kënaqësi në shërbimin e klientëve
  • Të jetë i shoqërueshëm dhe mikpritës
  • Të ketë aftësi të menaxhojë një ekip dhe të punojë në mënyrë të pavarur
  • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe organizative

Kushtet e punës

Kushtet e punës për profesionin e asistentit të hotelit dallojnë varësisht nga detyrat që atyre ju besohet. Zakonisht nuk kanë orar të rregullt të punës pasi që punojnë edhe me ndërrime, gjatë festave si dhe orët e hershme të mëngjesit.

Veglat e punës

Veglat e punës së asistentit të hotelit janë mjete të zakonshme zyre, sikurse kompjuteri, telefoni, librat regjistrues etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i asistenti të hotelit mësohet në shkollat e mesme profesionale dhe/ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?