Legal assistant training 5 800x450

Asistent/-e i/e juridikut

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Biznes, administratë dhe juridik

Paga

200 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët juridik kryejnë funksione mbështetëse në gjykata apo në zyrat ligjore. 

Aktivitetet

Përgatitja dhe përpunimi i dokumenteve të tilla si tapitë, testamentet dhe dëshmitë nën betim
Rishikimi dhe redaktimi i dokumenteve dhe korrespondencës për të siguruar përputhshmëri me procedurat ligjore;
Postimi, dërgimi me faks ose shpërndarja e korrespondencave ligjore për klientët, dëshmitarët dhe zyrtarët e gjykatës;
Organizimi dhe mbajtja dokumenteve, shkresave të lëndës dhe bibliotekave ligjore;

Shqyrtimi i kërkesave për takime, caktimi dhe organizimi i takimeve etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

Sy për detaje
Një interes në ligj dhe procese ligjore
Aftësi të mira organizative
Shkathtësi të mirë kompjuterike
Aftësi për të menduar logjikisht dhe qartë
Aftësi të mira të komunikimit me gojë dhe shkrim

Njohje të shkëlqyer të gjuhës shqipe dhe angleze.

Kushtet e punës

Asistenti juridik zakonisht punon me orar të rregullt, megjithatë mund të ju kërkohet të punojnë edhe jashtë orarit nëse duhet të plotësohet një afat i caktuar. Kushtet e punës dallojnë nga kompania në të cilën punojnë. Në kompani më të mëdha atyre ju duhet të specializohen në një fushë të caktuar dhe të bëjnë hulumtime më të detajuara, kurse në kompani më të vogla ata kryejnë një llojllojshmëri të detyrave duke e përfshirë edhe rolin e recepsionistit.

Veglat e punës

Asistentëve juridik ju nevojiten njohuri bazike të kompjuterit që të mund të përfundojnë punën e tyre.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i asistentit juridik mësohet në shkollat e mesme profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?