Care home.png 3

Asistent/-e i/e kujdesit social

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi dhe mirëqenie

Paga

400 - 600

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët e kujdesit mbështesin dhe ndihmojnë njerëzit duke u kujdesur për nevojat e tyre sociale, psikologjike, fizike dhe emocionale. Asistentët e kujdesit social punojnë me individë, grupe, familje, institucione dhe publikun.

Aktivitetet

 • Sigurimi i ndihmës personale për jetën e përditshme të klientëve dhe këshillimi rreth shëndetit të tyre
 • Sigurimi i kujdesit mjekësor dhe mbështetjes emocionale të klientëve
 • Vizita e klientëve në shtëpitë e tyre dhe intervistimi i tyre në lidhje me nevojat dhe historinë e tyre sociale
 • Monitorimi i aktiviteteve të klientëve në lidhje me të ushqyerit e tyre
 • Përpilimi i raporteve dhe ruajtja e dokumenteve me informata të duhura në bashkëpunim me klientët
 • Bashkëpunimi me profesionistë të tjerë për vlerësimin e nevojave të klientëve.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri të shkëlqyera në psikologji, duke përfshirë sjelljen e njerëzve, interesat, aftësitë dhe dallimet individuale në personalitet
 • Të kenë njohuri rreth orientimit dhe këshillimit në karrierë
 • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera në komunikim dhe vendimmarrje
 • Të kenë shkathtësi të mendimit kritik dhe zgjidhje të problemeve komplekse
 • Të jenë të aftë të sjellin ide kreative që t’i ndihmojnë klientët e tyre.

Kushtet e punës

Asistentët e kujdesit social punojnë në ambiente të ndryshme, siç janë: shkollat, shtëpitë e pleqve, spitalet, klinikat private e kështu me radhë. Varësisht nga shërbimet që ata ofrojnë, asistentët e kujdesit social nganjëherë i vizitojnë klientët në shtëpitë e tyre ose organizojnë takime grupore në objekte të ndryshme të qytetit.

Veglat e punës

Asistentët e kujdesit social përdorin pajisje si kompjuterët apo laptopët, telefonat dhe fotokopjuesit. Varësisht nga fusha e tyre e specializimit, ata përdorin pajisje ndihmëse për këshillim si lodra të fëmijëve, pajisje për art dhe teste psikologjike.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni asistent i kujdesit social kërkohet shkollimi i mesëm profesional, kurse trajnimet shtesë janë më se të vlerësuara.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?