Tourism awards 550

Asistent/-e i/e turizmit

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Ushqim, Hoteleri, Turizëm

Paga

400 - 800

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Aktivitetet

  • Pritja e turistëve dhe këshillimi i tyre për destinacionet pushimore
  • Kontaktimi i hoteleve për rezervime 
  • Përgjigjja në kërkesat e klientëve qoftë me email ose me telefon rreth pyetjeve që ata mund të kenë etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Aftësi të mira komunikuese
  • Sjellje të shoqërueshme dhe mikëpritëse
  • Të ndjej kënaqësi në shërbimin e klientëve
  • Aftësi të punojë si pjesë e skuadrës apo individualisht
  • Njohuri për lokacionet turistike

Kushtet e punës

Asistentët e turizmit punojnë me orar të rregullt të punës, kurse kur është sezoni turistik duhet të punojnë edhe gjatë vikendeve. Atyre shpesh ju bie të përballen me klientë të pakënaqur dhe të frustruar prandaj duhet të përgatiten edhe për punë nën stres të vazhdueshëm. Zakonisht punojnë në zyrë.

Veglat e punës

Asistentët e turizmit përdorin broshura, postera, udhëzues për të bërë rekomandime dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të turistëve. Në qendrat më të mëdha të vizitorëve ata mund të përdorin shërbimet e rezervimit online për të organizuar udhëtime, turne dhe akomodim për vizitorët.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i asistentit të turizmit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet