Assistent i dietave

Asistent/-e i/e ushqimit dhe dietave

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I larte

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi, Punë Sociale

Paga

250 - 400

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët e dietave punojnë nën mbikëqyrjen e dietistëve për të ndihmuar në planifikimin e menysë, rishikimin e recetave ose standardizimin, përzgjedhjen e ushqimit të pacientëve dhe kontrollin e racioneve.

Aktivitetet

  • Edukimi dhe këshillimi mbi ushqimin
  • Përgatitja e dietave
  • Përgatitja e menyve
  • Zhvillimi dhe përmirësimi i produkteve të reja në industrinë ushqimore

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Njohuri mbi shëndetin dhe mirëqenien
  • Njohuri mbi ushqimin
  • Njohuri mbi shkencën
  • Aftësi dhe përshtatje në punë ekipore
  • Aftësi të mira komunikuese
  • Aftësi të mira organizative

Kushtet e punës

Asistentët e dietave punojnë në spitale, shtëpitë për përkujdesje si dhe në shtëpi private. Punohet në orar të rregullt të punës por ndonjëherë punohet edhe gjatë vikendeve. Mund të ju kërkohet të shkojnë në vizita shtëpiake për këshillimin e klientëve.

Veglat e punës

Asistentët e dietave gjatë punës zakonisht përdorin peshoret, enët me njësi matëse, aparatura për peshimin e klientëve, matjen e yndyrës në gjak, librat me receta si dhe pajisjet përcjellëse për demonstrimin e teknikave të përgatitjes së ushqimeve.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për këtë profesion kërkohet shkollimi i mesëm profesional kurse trajnimet shtesë janë më se të vlerësuara.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?