Informationofficer

Asistent/-e i/e zyrave të informimit

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulet

FUSHA E EDUKIMIT

Ushqim, Hoteleri, Turizëm

Paga

350 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Asistentët në zyrat e informimit mirëpresin dhe udhëzojnë turistët në destinacionet e tyre pushimore. Ata japin informacione mbi vendpushimet, vendet historike, zonat skenike dhe atraksione të tjera turistike.

Aktivitetet

  • Mirëpritja e turistëve dhe këshillimi i tyre për destinacionet e tyre 
  • Informimi i turistëve rreth lokacioneve të interesit
  • Shoqërimi i turistëve në lokacione të ndryshme 

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Sjellje të shoqërueshme dhe mikpritëse
  • Aftësi në shërbimin e klientëve
  • Aftësi të punojnë si pjesë e skuadrës apo individualisht
  • Njohuri për lokacionet turistike

Kushtet e punës

Asistentët në zyrat e informimit punojnë me orar të rregullt të punës, kurse gjatë sezonit turistik ju duhet të punojnë edhe gjatë vikendeve apo me orar të zgjatur. Ata shpesh përballen me klientë të pakënaqur dhe të frustruar prandaj duhet të përgatiten edhe për punë nën presion. Zakonisht punojnë në zyrë.

Veglat e punës

Asistentët e zyrave të informimit përdorin broshura, postera dhe udhëzues për të bërë rekomandime dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të turistëve. Zakonisht mjet pune kanë telefonin dhe kompjuterin.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i asistentit në zyrat e informimit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?