Audiometrist

Audiometrist/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Shëndetësi dhe mirëqenie

Paga

300 - 500

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Audiometristët janë profesionistë të kujdesit të dëgjimit që specializohen në vlerësimin jo mjekësor dhe menaxhimin e vështirësive të komunikimit të shkaktuara nga humbja e dëgjimit.

Aktivitetet

  • Vlerësimi i dëgjimit
  • Kryerja e testeve të dëgjimit
  • Përshkrimi i aparateve të dëgjimit
  • Këshillimi dhe udhëzimi i individëve me dëmtime në dëgjim
  • Proceset rehabilituese të pacientëve etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të jenë të aftë të korrigjojnë problemet me dëgjim
  • Të jenë të aftë të korrigjojnë problemet me komunikim
  • Të jenë të lidhur me specialistë të tjerë të veshit, patolog të të folurit etj.
  • Të jenë konfident dhe bashkëpunëtor
  • Të kenë qasje dhe paraqitje të mirë ndaj pacientëve

Kushtet e punës

Audiometristët janë të punësuar në sektorin publik dhe privat. Ata zakonisht punojnë së bashku me praktikues të tjerë mjekësor të cilët kanë specializuar në parregullsitë e sëmundjeve të veshit, hundës dhe fytit.

Veglat e punës

Audiometristët duhet të jenë të familjarizuar me përdorimin e një numri të madh teknologjish sikurse audiometri, ekrani i njësive, sondat aurore, analizuesit e dëgjimit dhe oftalmoskopët. Ambienti ku bëhet audio testimi duhet të jetë i strukturuar mirë ku nuk ka ndërhyrje nga elektriciteti.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i audiometristit mësohet në shkollat e mesme profesionale. Megjithatë ky profesion mund të perfeksionohet me përfundimin e ndonjë trajnimi shtesë në këtë fushë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?