Auditor %282%29

Auditor/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

FUSHA E EDUKIMIT

Ekonomi

Paga

600 - 800

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Auditorët shqyrtojnë të dhënat financiare të një kompanie për të parë nëse raportimi financiar i kompanisë është i saktë.

Aktivitetet

  • Rishikimi i gjendjes financiare
  • Shqyrtimi i procedurave të kontabilitetit
  • Identifikimi i mundësive për përmirësimin dhe minimizimin e rrezikut nga mashtrimi
  • Analizimi dhe raportimi i mos përgjegjësive financiare të kompanisë tek autoritetet përkatëse etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë etikë në punë
  • Të jenë të aftë të punojnë individualisht dhe si pjesë e grupit
  • Të jenë konfident dhe të kenë integritet
  • Të kenë aftësi të mira në zgjedhjen e problemeve
  • Të kenë aftësi të mira komunikuese
  • Të jenë kureshtar dhe kërkues etj

Kushtet e punës

Auditorët punojnë në zyrë dhe zakonisht kryejnë shërbime për kompani të tjera. Orari i punës së auditorëve është i rregullt, por ndonjëherë mund tu kërkohet të punojnë edhe pas orarit në raste kur kanë kërkesa strikte.

Veglat e punës

Auditorët përdorin kompjuterët dhe një numër të madh të programeve të specializuara të kontabilitetit. Auditorëve të jashtëm u kërkohet edhe të udhëtojnë nga një klient tek tjetri, kështu që leja e vozitjes është e rekomandueshme.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për tu bërë auditor duhet të përfundoni nivelin bachelor në kontabilitet ose të ngjashme. Më pas kërkohet certifikimi për tu zyrtarizuar. 

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?