Betonpunues/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Betonpunuesit bëjnë ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe ndërtesave duke përdorur betonin si lëndën kryesore të punës.

Aktivitetet

  • Ndërtimi dhe përforcimi i dyshemeve prej betoni
  • Përgatitja e kanaleve ose montimi i formave të parafabrikuara për derdhjen e betonit
  • Përfundimi dhe lustrimi i sipërfaqeve të strukturave të betonit
  • Riparimi i sipërfaqeve të çimentos

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Aftësi të punoj si pjesë e skuadrës apo edhe individualisht
  • Forcë fizike dhe qëndrueshmëri
  • Aftësi praktike dhe manuale
  • Aftësi për të ndjekur udhëzimet e plota
  • Aftësi për zgjidhjen e problemeve

Kushtet e punës

Betonpunuesit zakonisht punojnë në ambiente të hapura si rrugë, ura, ndërtesa apo objekte të tjera infrastrukturore. Vendi i tyre i punës është i papastër dhe i zhurmshëm, ata shpeshherë duhet të punojnë në lartësi ose në nëntokë varësisht nga natyra e punës. Betonpunuesve u kërkohet të qëndrojnë një kohë të gjatë në këmbë dhe puna e tyre kërkon ngritje të peshave të rënda dhe punë të tjera teknike dhe fizike. Zakonisht punojnë orar të rregullt të punës, mirëpo gjatë stinës dimërore ata punojnë më pak sepse ngricat e bëjnë betonin jo stabil. Kushtet mund të jenë të rrezikshme dhe shpesh punëtorët duhet të përdorin pajisje sigurie, të veshin rroba mbrojtëse dhe të jenë në përputhje me udhëzimet e rrepta të sigurisë.

Veglat e punës

Veglat e punës së beton punuesve varen nga lloji i betonit dhe materialet qe përdoren në përpunimin e tij. Ata përdorin mikserin e betonit, çekanë, fshesa, skelë, kamionë, vinça, lopata, vibrues të betonit, mistri, nivelues etj. Gjithashtu përdorin karrocat e dorës për bartjen e betonit dhe çimentos, mirëpo përdorin edhe makineri të tjera të rënda si kamionët për bartjen dhe përzierjen e betonit.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i betonpunuesit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet