Betonpunues

Betonues/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Arkitekturë, Ndërtimtari, Zdrukthtari

Paga

250 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Betonuesit punojnë me materiale të ndryshme që përdoren për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe dyshemeve, siç janë betoni dhe çimentoja. Betonuesit kryejnë aktivitete tjera për të përfunduar betonimin të tilla si nivelimi, prerja, hapja e kanaleve, lëmimi dhe aplikimi i kompresorit për të parandaluar të çarat.

Aktivitetet

 • Kontrollimi i punës së përfunduar, pajisjeve, materialeve dhe strukturave për t’u siguruar që funksionojnë dhe janë të instaluara si duhet
 • Përhapja, lëmimi dhe nivelimi i betonit duke përdorur pajisje si lopatat dhe grabujat
 • Zbrazja e betonit dhe mbikëqyrja e punëtorëve që punojnë me pajisje të veçanta për përhapjen e betonit
 • Përgatitja e betonit duke përzier materiale të ndryshme si rërë, çimento dhe ujë
 • Monitorimi i kushteve atmosferike për ta ditur se si do të ndikojnë në ngurtësimin e betonit.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri rreth teknikave, veglave dhe materialeve që përdoren në ndërtimtari ose në riparimin e ndërtesave dhe shtëpive
 • Të kenë shkathtësi analitike për të kontrolluar dhe vlerësuar performancën dhe cilësinë e produkteve dhe proceseve
 • Të kenë shkathtësi në koordinim, monitorim dhe menaxhim të kohës
 • Të jenë të aftë të rregullojnë dhe drejtojnë automjetet dhe makinat në pozicione të sakta
 • Të jenë të aftë të përdorin forcën e muskujve dhe të kryejnë aktivitete fizike si ngritja, shtyrja dhe tërheqja e objekteve gjatë periudhave të gjata kohore
 • Të jenë të aftë të përqendrohen në një detyrë për një periudhë të gjatë kohore.

Kushtet e punës

Betonuesit punojnë kryesisht në terren, në zona ndërtimore dhe infrastrukturore. Ata punojnë në mjedise të zhurmshme dhe të ndotura, si dhe në lartësi të larta dhe nganjëherë nëntokë. Atyre shpesh iu duhet të kalojnë kohë të gjatë në këmbë duke kryer punë fizike si ngritja e peshave të rënda. Betonuesit kryesisht kanë orar të rregullt pune, ku zakonisht fillojnë punën herët në mëngjes. Gjatë dimrit, betonuesit zakonisht fillojnë punën më vonë sepse acari e bën punën me beton më të vështirë.

Veglat e punës

Betonuesit përdorin lloje të ndryshme të betonit dhe materialeve. Ata përdorin prerëse të armaturës, mbajtëse, fshesa, çimento, makina për përzierje të betonit, makina për zbrazje të betonit, bluese, çekiçë, shkallë, nivelues, pajisje për shpim, sharra, lopata e kështu me radhë.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i betonuesit mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo-formal, p.sh. trajnimit në vendin e punës, apo trajnimeve të tjera të ndryshme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?