Construction worker laborer

Ndërtues/-e

Shkollimi

Trajnime profesionale

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Inxhinieri, prodhim dhe ndërtimtari

Paga

200 - 350

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Ndërtuesit kryejnë aktivitete ndërtimore arkitekturale në zona të ndërtimit ku përgatisin hapësirat gërmuese, pastrojnë mbeturinat, hapin kanale dhe vendosin rrethoja për të lehtësuar punën e ekspertëve tjerë të ndërtimit.

Aktivitetet

 • Sigurimi i automjeteve që kalojnë afër zonës ndërtuese në mënyrë që të mos jenë në rrezik
 • Studimi i planeve, udhëzimeve dhe kushteve për të vendosur rreth planit të veprimit
 • Identifikimi i materialeve ndërtimore, pajisjeve dhe makinerive
 • Sigurimi i ndihmës për punëtorët tjerë fizik si zdrukthëtarët, suvatuesit dhe muratorët
 • Mirëmbajtja e pajisjeve mekanike si pastrimi, vajosja dhe riparimi i tyre
 • Kryerja e veprimeve në pajtueshmëri me praktikat e ndërtimit të gjelbër si gjetja e materialeve recikluese dhe aplikimi i politikave për hedhjen e mbeturinave.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë njohuri për materialet, procedurat dhe pajisjet që kërkohen në ndërtimtari
 • Të kenë njohuri për makinat dhe pajisjet, përdorimin, dizajnimin dhe rregullimin e tyre
 • Të kenë njohuri mbi funksionet e sigurisë kombëtare për mbrojtje të njerëzve dhe pronave
 • Të jenë të aftë që gjatë një periudhe të gjatë kohore, vazhdimisht ta përdorin forcën e muskujve
 • Të jenë të aftë të koordinojnë lëvizjet e gishtave të dorës për të kapur, mbledhur ose kontrolluar objektet e vogla.

Kushtet e punës

Ndërtuesit punojnë me orar të rregullt, por nganjëherë atyre u duhet të punojnë orë shtesë dhe në kushte të ndryshme atmosferike. Ata punojnë në hapësira ndërtuese dhe ndonjëherë vizitojnë zona të tjera të ndërtimit, si dhe mund të ndodh që të punojnë çdo ditë nëpër vende të ndryshme. Për shkak se ndërtuesit punojnë në mjedis të pa sigurt pune, atyre u kërkohet që të punojnë me mjete mbrojtëse, të veshin rrobat e sigurisë dhe ndjekin udhëzime strikte.

Veglat e punës

Ndërtuesit në përgjithësi punojnë me mjete dhe materiale të ndërtimit si beton, çimento, bartëse të kubëzave, pajisje shpuese elektrike dhe hidraulike, pompa të betonit, mikserë të betonit, etj. Për më tepër, ata punojnë me mjete mbrojtëse si syze, doreza, kufje dhe helmeta të ndërtimit.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë ndërtues, ju duhet të kryeni një trajnim të ndërtimit dhe trajnime të tjera rreth hapave të sigurisë në punë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?