Gazetar

Gazetar/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I larte

FUSHA E EDUKIMIT

Gazetari, Media dhe Komunikim

Paga

400 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Gazetarët hulumtojnë, hetojnë, interpretojnë dhe komunikojnë lajmet përmes gazetave, televizioneve, radiove ose mediave tjera.

Aktivitetet

 • Mbledhja e lajmeve vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare përmes intervistave, hetimeve dhe vëzhgimeve
 • Hulumtimi i ngjarjeve
 • Intervistimi i politikanëve dhe figurave tjera publike në konferenca shtypi  
 • Shkruarja dhe përgatitja e lajmit që transmetohet
 • Prezantimi i lajmit në radio apo televizion
 • Shkrimi i editorialeve dhe komentarëve
 • Përzgjedhja e materialit për botim, kontrollimin e stilit, gramatikës, saktësisë dhe ligjshmërisë

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe komunikim
 • Njohuri të gjuhës angleze
 • Njohuri të theksuara në fushën apo temën e caktuar
 • Njohuri të përgjithshme
 • Aftësi  të mira hulumtuese
 • Aftësi të shkëlqyera në organizimin dhe menaxhimin e afateve kohore

Kushtet e punës

Gazetarët punojnë në studiot e lajmeve nëpër radio stacione, televizione apo edhe në terren. Zakonisht janë në lëvizje duke hulumtuar për lajme apo duke i intervistuar personat. Punojnë me orare të zgjatura, deri në orët e vona gjatë raportimeve të drejtpërdrejta si edhe gjatë vikendeve dhe festave. Gjithashtu mund të ju kërkohet të udhëtojnë edhe jashtë vendit. Duhet të jenë të përgatitur edhe për situata të rrezikshme gjatë përcjelljes live të ngjarjeve siç janë raportimet nga zonat e luftës, krimeve apo aksidenteve.

Veglat e punës

Mjetet e punës së gazetarit janë fletorja për shënime dhe lapsi, kompjuterët, laptopët, diktografët si dhe pajisjet e tjera gjatë raportimeve të drejtpërdrejta.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Gazetarë duhet të përfundojë studimet e larta në drejtimin e gazetarisë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet