Gjeodet

Gjeodet/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Arkitekturë dhe Ndërtimtari

Paga

500 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Gjeodetët përcaktojnë pozicionin e saktë të kufijve natyror dhe ndërtimor të tokës. Ata gjithashtu  përgatisin dhe rishikojnë hartat digjitale, grafike dhe të ilustruara, tabelat ose paraqitjet tjera vizuale duke zbatuar parimet shkencore dhe matematikore.

Aktivitetet

  • Matja dhe përshkrimi i sipërfaqeve të tokës, minierave, sipërfaqeve nëntokësore dhe shtretërve të detit, lumit dhe liqenit
  • Shënimi i pozicioneve të sakta, regjistrimin e të dhënave gjeodozike në formë digjitale
  • Planifikimi dhe kryerja e fotografive ajrore
  • Hulumtimi dhe zhvillimi i sistemeve matëse fotogrametrike dhe gjeodozike, sistemeve kadastrale dhe sistemeve të informacionit mbi tokën
  • Mbajtja e ndërlidhjeve teknike dhe konsulencës me specialistë

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Aftësi të shkëlqyera matematikore
  • Të jenë të kujdesshëm dhe të saktë
  • Aftësi dhe përshtatje në punë ekipore
  • Të ketë shëndet dhe shikim të mirë

Kushtet e punës

Gjeodetet duhet të punojnë shumicën e kohës në teren, në hapësira të larta si dhe në miniera dhe hapësira nëntokësore dhe nënujore. Ata shumicën e kohës punojnë në prani të specialistëve të fushave të tjera dhe ju duhet të udhëtojnë shpesh. Orari i zakonshëm i punës është orar i plotë prej të hënës deri të premten por në rast se ata janë në teren mund të punojnë edhe vikendeve.

Veglat e punës

Veglat kryesore të punës së gjeodetit janë: dylbitë, GPS-at, CAD, teodoliti etj.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Edukimi i nevojshëm për të qenë gjeodet është përfundimi i studimeve të larta në drejtimin e gjeodezisë.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet