Electricengeener

Inxhinier/-e i/e elektronikës

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

I lartë

FUSHA E EDUKIMIT

Teknologji Inxhinieri

Paga

500 - 750

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Inxhinieret e elektronikës bëjnë hulumtime, dizajnojnë, dhe krijojnë sisteme elektrike. Këto sisteme mund të jenë: qarqe elektrike, pajisje gjysmëpërçuese dhe pajisje që përdorin rrymën elektrike.

Aktivitetet

  • Puna me transistorë, dioda ose rezistorë
  • Ndryshimi i dizajneve inxhinierike
  • Testimi i sistemeve elektrike

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë njohuri si të krijojnë dizajnë inxhinierike
  • Të kenë njohuri bazike të fizikës
  • Të kenë njohuri të elektronikës
  • Të kenë aftësi në shkrimin e raporteve teknike
  • Të kenë aftësi në përdorimin e programeve kompjuterike

Kushtet e punës

Inxhinierët e elektronikës punojnë në industri  të hulumtimit dhe zhvillimit, shërbime inxhinierike, prodhim, telekomunikacion dhe në qeveri. Këta punojnë në kompani private dhe shtetërore të sistemeve elektronike ku përfshihet puna me sisteme satelitore, sisteme të fluturimit dhe sisteme të komunikimit. Në disa raste duhet të vizitojnë dhe vëzhgojnë qendra të pajisjeve komplekse elektronike.

Veglat e punës

Inxhinierët e elektronikës përdorin një numër të madh të pajisjeve për të kontrolluar, krijuar dhe rregulluar pajisje elektronike. Këto pajisje përfshijnë matësin e zërit (SPL metër), diodat elektrike, voltmetrin, çekanin, zhveshës i telave, identifikuesin e tensionit, çelësat për hapje etj. 

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për tu bërë inxhinier i elektronikës duhet të përfundohet niveli bachelor. Puna praktike e këtij profesioni vlerësohet sepse gjatë kësaj praktike rishikohen problemet e mundshme të pajisjeve elektronike.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?