Kopshtar

Kopshtar/-e

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

I ulet

FUSHA E EDUKIMIT

Bujqësi, Kopshtari, Pylltari, Veterinari

Paga

300 - 870

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Kopshtarët planifikojnë, ndërtojnë dhe mirëmbajnë kopshte, parqe dhe hapësira të gjelbra publike. Ata kryejnë punë të ndryshme si mbjellja, zbukurimi, ujitja, fertilizimi, kositja, rrafshimi, etj., në mënyrë manuale ose me anë të veglave të ndryshme.

Aktivitetet

 • Përdorimi i veglave të dorës ose makinave për të mbjellë fara, bari, pemë ose shkurre
 • Ujitja, prerja dhe spërkatja e barit, pemëve, bimëve ose shkurreve
 • Dekorimi i hapësirave të jashtme me gurë dhe bimë
 • Përdorimi i metodave të ujitjes për të parandaluar humbjet dhe për të rregulluar sasinë e konsumit të ujit
 • Riparimi, testimi, servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve ose sistemeve
 • Përhapja e plehrave, insekticideve dhe herbicideve mbi shkurre, bari dhe pemë.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të jenë të aftë të përdorin dhe mirëmbajnë mjetet dhe makineritë
 • Të jenë të aftë të shohin detajet
 • Të jenë të aftë të përdorin forcën e muskujve për periudha të gjata kohore për të mbajtur objekte, tërheqje, ngritje ose shtytje
 • Të jenë të aftë të koordinojnë lëvizjet e dy apo më shumë gjymtyrëve gjatë kryerjes së një aktiviteti
 • Të kenë njohuri për llojet e ndryshme të materialeve për rregullimin e kopshtit
 • Të kenë njohuri për shërbimin e klientëve sipas standardeve të cilësisë.

Kushtet e punës

Kopshtarët zakonisht punojnë gjatë ditës, në kushte atmosferike të nxehta, të ftohta, me erë, në lagështi dhe thatësi. Ata zakonisht punojnë në hapësira të ndotura pasi që punojnë me dhe, plehra dhe bimë, por mund të shpenzojnë kohë edhe në serra apo fidanishte.

Veglat e punës

Kopshtarët përdorin veglat dhe makineritë për rregullimin e kopshtit, siç janë: grabujat, traktorët, ekskavatorët, rrotullat e kabllove elektrike, mikserat e betonit, kultivatorët, sharrëzat, lopatat, gërshërët, etj. Ata gjithashtu veshin rroba mbrojtëse sepse përdorin substanca kimike dhe sprej për trajtimin e bimëve.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Profesioni i kopshtarit mësohet në shkolla të mesme profesionale apo përmes trajnimeve në vendin e punës.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?