Chemlab

Laborant/-e i/e kimisë

Shkollimi

Shkolle e mesme profesionale

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Kimi, Bioteknologji

Paga

350 - 450

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Video player f5063d6e0c59efaf9c3956886495753a8bdf13f1e17c6ce0d0da7a1c838da2b3

Përmbledhja

Teknikët e laboratorit ndihmojnë kimistët, shkencëtarët dhe stafin tjetër të laboratorit duke mbledhur mostra dhe duke realizuar teste laboratorike. Zakonisht testojnë kalibrimin e instrumenteve në mënyrë që matjet të jenë sa më të sakta. 

Aktivitetet

  • Sterilizimi i pajisjeve
  • Kontrollimi i pajisjeve matëse
  • Analizimi i testeve
  • Asistimi i shkencëtarëve tjerë

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë interes në shkencë dhe kimi
  • Të jenë të aftë t’i interpretojnë analizat
  • Të jenë të aftë t’i regjistrojnë analizat
  • Të kenë aftësi komunikative                        
  • Të jenë të fokusuar dhe detajist në punë

Kushtet e punës

Teknikët e laboratorit zakonisht punojnë në laboratorë dhe kanë orar të rregullt të punës. Ju kërkohet të mbajnë uniformë, dorëza, maskë dhe syze.

Veglat e punës

Tekniku i laboratorit përdor një numër të madh të veglave laboratorike si test tubet, epruvetat, pipetat, makineritë analizuese. Të gjitha këto instrumente ndihmojnë në ngritjen e saktësisë së analizave.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Që të bëheni teknik të laboratorit duhet të kualifikoheni në teknologji laboratorike. Kjo arrihet me ndjekjen e shkollës profesionale.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?