Logoped/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

Shkollimi

Mjekësi

Paga

500 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Logopedët, të quajtur ndryshe edhe terapistë të të folurit, vlerësojnë, diagnostikojnë, trajtojnë dhe ndihmojnë pacientët për parandalimin e problemeve në komunikim dhe gëlltitje.

Aktivitetet

 • Komunikimi me klientë dhe testimi i tyre për të vlerësuar nivelin e të folurit dhe problemet eventuale
 • Identifikimi i opsioneve për trajtim
 • Krijimi dhe realizimi i një plani individual për trajtim të klientit
 • Mësimi i klientëve si të shqiptojnë një tingull dhe të përmirësojnë të folurin e tyre
 • Mësimi i metodave të komunikimit alternativ si gjuha e shenjave për pacientët me më pak kapacitet për të folur
 • Aftësimi i pacientëve në lexim dhe shkrim
 • Këshillimi i pacientëve dhe familjeve se si të përballen me problemet në komunikim

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

 • Të kenë aftësi komunikimi dhe dëgjimi
 • Të bashkëndjejnë me klientë dhe t’i mbështesin ata emocionalisht
 • Të jenë të drejtuar nga detajet
 • Të jenë të durueshëm dhe bashkëpunues
 • Të kenë shkathtësi të të menduarit kritik

Kushtet e punës

Logopedët punojnë në zyre, në shkolla, në shërbime mjekësore si spitale apo klinika ose në shtëpi të pacientëve. Orari i tyre i punës është i rregullt. Ata mund të bashkëpunojnë me punëtorët e tjerë të shëndetit si kirurgët, punëtorët social, psikologët, mësues e prindër.

Veglat e punës

Logopedët mund të përdorin teknologji për analizimin akustik të zërit, gjuhës dhe kontrollimit të lëvizjeve për gëlltitje dhe të folur. Për vlerësim, logopedët përdorin teste të ndryshme diagnostikuese.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë logoped duhet të përfundohet niveli Bachelor i logopedisë apo të ngjashme.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet