Legoped

Logoped/-e

Shkollimi

Universitare

Aktualiteti

Mesatarisht

FUSHA E EDUKIMIT

Mjekësi

Paga

500 - 700

IVAP

I

0%

V

0%

A

0%

P

0%

Përmbledhja

Logopedët diagnostikojnë, vlerësojnë, trajtojnë dhe parandalojnë çrregullimet e gëlltitjes dhe komunikimit. Ata ndihmojnë njerëzit në promovimin, inicimin, përmirësimin, ruajtjen ose rikuperimin e aftësisë për të komunikuar në mënyrë verbale ose jo-verbale.

Aktivitetet

  • Zbatimi i planeve të duhura për trajtimin e problemeve, siç janë të folurit e vonuar, rrjedhshmëria e gjuhës dhe belbëzimi
  • Shkrimi i raporteve dhe ruajtja e dokumenteve me informatat e duhura në formë të shkruar ose elektronike, siç është trajtimi dhe progresi i pacientëve
  • Bashkëpunimi me profesionistë të tjerë të kujdesit shëndetësor dhe zhvillimi i programeve të vlerësimit shëndetësor për të ofruar trajtim për pacientin
  • Trajnimi i pacientëve dhe kujdestarëve të tyre rreth metodave të ndryshme që përdoren për menaxhimin e çrregullimeve
  • Ofrimi i kujdesit mjekësor, asistencës personale dhe mbështetjes emocionale te pacientët.

Njohuritë dhe shkathtësitë
që kërkohen

  • Të kenë njohuri të shkëlqyera rreth psikologjisë, sjelljes dhe performancës së njerëzve
  • Të kenë njohuri rreth metodave, procedurave dhe parimeve për terapi, trajtim, rehabilitim dhe diagnostikim të çrregullimeve
  • Të kenë shkathtësi të shkëlqyera në komunikim, dëgjim dhe lexim
  • Të kenë shkathtësi të mendimit kritik, zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrjes.

Kushtet e punës

Logopedët kanë orar të rregullt pune. Ata punojnë gjatë ditëve të javës, por nga ata mund të kërkohet të punojnë edhe në mbrëmje dhe gjatë fundjavave. Logopedët punojnë kryesisht në zyra në sektorin privat apo publik, siç janë shkollat apo spitalet.

Veglat e punës

Logopedët përdorin pajisje teknologjike që lidhen me analizën akustike të të folurit duke përfshirë audiometrat, kabinat e zërit, kufjet e të tjera. Ata gjithashtu përdorin DVD ose regjistrues, kompjuterë, kamera digjitale dhe mjete të tjera jo-teknologjike.

Shkollimi dhe trajnimet e domosdoshme

Për t’u bërë logoped duhet të përfundohet niveli bachelor i logopedisë apo i ndonjë drejtimi të ngjashëm.

Sugjero

Question icon 1a89e6e96d075823879c42a7031c658cf904d9a446aae9526f8ca1af79bda115

Cila është ideja juaj?


Deshironi të korigjoni ose shtoni diqka?

Ndrysho fjalëkalimin

Password c1c080deb443f2949c8d26a914258320a0d5d8d215495b0a334288ca10721db0

Ju lutem, ndërroni fjalëkalimin për të qenë
Busulla juaj më e sigurtë.

Fjalekalimi nuk pershtatet